Alates 2004. a. on Raasiku Elekter AS kvaliteedijuhtimissüsteem sertifitseeritud vastavalt ISO 9001 nõuetele. Esmase sertifitseerimise teostas DET NORSKE VERITAS EESTI.

Oleme rajanud oma juhtimissüsteemi arvestama ja täitma kliendi ootusi ning nõudmisi, kasutades selleks optimaalselt olemasolevaid ressursse. Juhtimiskäsiraamatuga oleme paika pannud milliseid tegevusi ja kuidas üks või teine struktuuriüksus teeb, alates administreerimisest lõpetades toote kliendile üleandmisega. Selgitame kliendi soovid ning sellest tulenevad tegevused, mis viivad kliendi rahuloluni.

Olulisteks märksõnadeks on planeeri, teosta, kontrolli ja korrigeeri. Läbi aruka juhtimiskorralduse oleme taganud toote või teenuse stabiilsed kvaliteediomadused, kliendi rahulolu, negatiivsete keskkonnamõjude vähendamise ja tööohutuse.

Tootmise vastavust standardile käib meie ettevõttes vähemalt korra aastas kontrollimas meie ning kliendi suhtes sõltumatu kolmas osapool – rahvusvaheliselt aktsepteeritud audiitor. Iga kolme aasta järel toimub sertifitseerimisaudit, mille läbiviijaks oleme valinud AS-i METROSERT.